Uskutečnily se tento týden od 25. až 29. června 2007 v nové Aule VŠB-TU Ostrava v Ostravě-Porubě.

"Na přelomu května a června proběhly na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava státní závěrečné zkoušky studentů bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2006/2007. Prvního řádného termínu státních závěrečných zkoušek se zúčastnilo celkem 1330 studentů. Požadavkům zkušebních komisí vyhovělo celkem 1219 absolventů, z toho 81 absolventů prospělo s vyznamenáním," uvedl Roman Kozel, proděkan pro vnější vztahy.

Připomněl zároveň, že ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava uplatňuje nově systém strukturovaného studia a proto proběhly státní závěrečné zkoušky ve třech podobách. "Tříleté bakalářské studijní programy úspěšně ukončilo 548 absolventů. Na bakalářské studium navazují dva roky navazujícího magisterské studia, které v letošním roce úspěšně ukončilo 150 absolventů. Zároveň studium úspěšně ukončilo 521 absolventů původních pětiletých magisterských studijních programů," doplnil Kozel.

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách http://www.ekf.vsb.cz