Základem pro zpracování plánu byla analýza stávajících služeb a věkového a sociálního složení obyvatelstva kraje. „V našem kraji jsou stále ještě místa, kde je nedostatek určitého typu sociálních služeb. Plán by měl tuto situaci řešit a postupně pomoci doplnit jejich spektrum, aby byly ve všech regionech zastoupeny potřebné typy služeb a občan našel pomoc ve všech oblastech svého života,“ řekl náměstek hejtmana Petr Adamec. Připomněl, že v kraji chybějí třeba pobytová zařízení pro osoby s alkoholovou závislostí, nebo zařízení zajišťující terénní pomoc pro osoby s psychickým onemocněním.