Vyhláška upravovala provoz hlučných rekreačních zařízení v obci, hudební produkce, pohyb zvířat po veřejných prostranstvích nebo plakátování a umisťování reklamních poutačů. "Vznikla pod tlakem občanů, kteří v Těrlicku chtěli klidné bydlení," řekla dnes starostka obce Lydie Vašková.

Ústavní soud ponechal v platnosti část nařízení, která stanovuje noční klid v obci od 22 do 6 hodin. "Pojem nočního klidu není v žádném předpisu vymezen. Je užitečné, učiní-li to obec ve vyhlášce," podotkl Nykodým. Nadále také platí ustanovení, jež zapovídá hlučné práce ve svátečních dnech.

Starostka Těrlicka, která se středečního vyhlášení nezúčastnila, řekla, že obec počká na písemné vyhotovení nálezu. Poté se rozhodne, jak s platným zbytkem vyhlášky naloží. Některá zrušená ustanovení se prý pokusí nahradit novým nařízením, které by bylo v souladu se zákonem.