Porubská radnice chce nechat vykácet v alejích památkové zóny na ulicích Kopeckého, Alšově, Čs. exilu, Budovatelské a Urxově asi 144 stromů. Některé z nich mají přes padesát let. „Zatím jsme nepodali žádost o kácení stromů a čekáme na výsledky správního řízení. Poté budeme podnikat další kroky,“ sdělil porubský starosta Miroslav Novák.

Útvar hlavního architekta ostravského magistrátu kácení posvětil. To se nelíbí sdružení Arnika, které dalo podnět k prošetření tohoto kroku. Sdružení se odkazuje na záporné odborné stanovisko Národního památkového ústavu. Arnika se obrátila na ministerstvo kultury, které případ předalo krajskému úřadu. „Podáním podnětu k přezkoumání pravomocného rozhodnutí není zahájeno správní řízení, jedná se o mimořádný opravný prostředek. Výsledek šetření bude znám do dvou měsíců. Krajský úřad po vyžádání spisu bude teprve přezkoumávat, zda jsou důvody pro zrušení pravomocného rozhodnutí. Pokud dojde k závěru, že rozhodnutí nezákonné není, podnět odloží,“ řekl k problému vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů krajského úřadu Rastislav Steranka.

Porubská radnice kácení stromů obhajuje vypracovanou dokumentací na zlepšení prostředí v této části obvodu. Plány zahrnují výstavbu nových komunikací, rekonstrukci chodníků, instalaci nových laviček, odpadkových košů a rozšíření možností parkování. Součástí těchto úprav by mělo být i kácení stromů.

Proti kácení stromů v Porubě se postavili ostravští zástupci Strany zelených. Ti chtějí u ministra životního prostředí intervenovat, aby vznikla nová vyhláška. Podle ní by veškeré kácení stromů, nyní podmíněné schválováním orgány státní správy na úrovni obce, mělo být dále podmíněno i souhlasem, nebo alespoň odborným posudkem Agentury ochrany přírody a krajiny. Podle občanského ekologického sdružení Arnika se kácení stromů týká nejen Poruby. „Stromy se kácejí na mnoha místech, a nedá se stihnout zapojit se do všech řízení a dobře ty stromy chránit,“ podporuje snažení Strany zelených Helena Váňová z občanského sdružení Arnika.