Besedu se zastupiteli městského obvodu, autorem revitalizačního projektu i nezávislými odborníky uspořádali v Antikvariátu Fiducia členové petičního výboru. Vadí jim, že radnice rozhoduje o aleji bez ohledu na veřejné mínění a názory nezávislých odborníků, řekl mluvčí výboru Ivo Kaleta. "Argumentaci města považujeme za spornou a jednostrannou, proto shromažďujeme názory i posudky nezávislých odborníků. Oslovili jsme soudního znalce v oblasti dendrologie Zdeňka Mráčka a fyziologa Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Václava Krpeše. Oba se shodli na tom, že k likvidaci lip není oprávněný důvod," dodal Kaleta.

Podle fyziologa jsou stromy zdravé a neohrožují bezpečnost, proto by měly zůstat zachovány. "Speciální sondou jsem zkoumal letopočty uvnitř stromů, abych posoudil jejich biologickou funkci. Rozlomení kmenů ani nestabilita korun jim nehrozí. Ty lípy prosperují a jejich likvidací bychom se dopustili hříchu," vysvětlil Krpeš.

Dodal, že chce získat ještě posudek statika, který by potvrdil odolnost stromů proti větru. Ve shodě se soudním znalcem navrhuje ořezání a úpravu korun. "Tyto stromy rostly příliš dlouho na to, aby byly bezohledně plošně skáceny. Je možné použít šetrnější způsob jejich obnovy," uvedl ve svém posudku soudní znalec.

Podle autora projektu, architekta Lubomíra Rychtara, je nutné všechny lípy vykácet, protože jsou vytáhlé a jejich koruny jsou nestabilní. "Lípy jsou špatné stavbou koruny, nikoli kvůli zdravotnímu stavu. Většina z nich je bez perspektivy a jejich vývoj se bude zhoršovat," uvedl architekt.

S jeho názorem souhlasí i vedení Moravské Ostravy a Přívozu, kácení doporučil i odbor životního prostředí ostravského magistrátu. Do konce dubna se k osudu aleje vyjádří Agentura ochrany krajiny a přírody. Na její posudek čeká také Inspekce životního prostředí, která chce zahájit ve věci lipové aleje správní řízení.

Definitivní rozhodnutí kácet zatím nepadlo. Zastupitelé budou o investiční etapě obnovy aleje jednat během první poloviny roku. Do té doby radnice zapojí do rekonstrukce celého parku i veřejnost prostřednictvím ankety.

Podle poslankyně Strany zelených Věry Jakubkové pouze anketa nestačí. "Schází mi zapojení veřejnosti do tak velkého projektu. Když se objeví petice, je to už zdvižený prst veřejnosti, která říká: 'Mluvte s námi'," uvedla Jakubková.

Právě nedostatečná komunikace ze strany radnice se nelíbí řadě lidí, kteří s vykácením aleje nesouhlasí. "Nikdo nám zatím nevysvětlil, proč se s kácením tak spěchá. Zatím nám jen někdo říká jako hlupákům, že na nás můžou spadnout stromy, které doposud nepadaly," řekl na besedě ostravský spisovatel Jan Balabán.