„Celkem jsme oslovili 247 občanů, z nichž nám 56 odmítlo odpovídat. Většina respondentů ke svému životu reklamu nepotřebuje, ale v některých případech se jim zdá být užitečná. Jedna třetina pak reklamu nepotřebuje vůbec v žádné podobě. Pokud jde o slevové akce, tak občané Havířova nakupují podle potřeby, ale na slevy se samozřejmě dívají. Z toho vybočují jen ženy nad 45 let, které se orientují výhradně podle slev a muži do 25 let, kteří zase slevy moc nesledují. Většina respondentů je unavena z letáků přeplňujících schránky, teleshoppingů, reklam během televizních programů, o nichž si mimochodem myslí, že jsou špatné a rušivé,“ přiblížili studenti.

Reklamy je podle dotazovaných příliš mnoho a nejvíce je ovlivňuje právě televizní reklama a reklama v tisku. Ženy, na rozdíl od mužů, pečlivě sledují reklamní letáky. Výhradně muži pak uvedli i reklamu na internetu, u mužů do 25 let dokonce převažuje. „Anketa s občany byla zajímavou praktickou zkušeností, kdy jsme si v terénu vyzkoušeli své poznatky z výuky psychologie a sociologie. Výsledky pro nás nebyly příliš překvapivé, neboť se s většinově zastoupenými názory ztotožňujeme,“ dodali studenti.