Nejen věřící budou moci prožít modlitbu křížové cesty. Od 18 hodin začne obřad Velkého pátku, jehož součástí bude uctívání svatého kříže a četba pašijí.

V sobotu je od 20 hodin na programu slavnostní obřad vigilie (předvečer) Zmrtvýchvstání Páně. Během bohoslužby se bude žehnat oheň, velikonoční svíce a voda.

V pondělí je pak na programu od 9.30 hodin bohoslužba, kterou bude celebrovat ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz. Ranní mše svatá začne v pondělí v 7.30 a večerní v 19 hodin.