„Vadí mi vysoká kriminalita v obvodu. Zejména kapesní krádeže jsou na denním pořádku. Někteří starší spoluobčané chodí ven, jen když musejí. Už v podvečer tady bývá poloprázdno,“ říká jeden z místních Alois Klos, který by ocenil častější dohled policistů. „Myslím, že dobré řešení by bylo zajistit více strážníků v ulicích, kteří se však nesmějí výtržníků a zlodějů bát,“ dodává.

Vedení vítkovické radnice o tomto problému ví a hodlá proti tomuto nešvaru bojovat. „Kriminalita je trvalý problém, se kterým se potýká nejeden ostravský obvod. Za účelem jejího snižování úzce spolupracujeme s oběma složkami policie a s jejími zástupci se pravidelně setkáváme při jednáních zastupitelstva, při schůzích bezpečnostní komise a také při samostatných jednáních. Nemůžeme být spokojeni s počtem příslušníků v ulicích. Budeme usilovat o to, aby jich bylo víc,“ sdělil 1. místostarosta Ostravy-Vítkovic Leoš Adamík (ODS).

Problém spatřují lidé také v legislativě, která často komplikuje práci policie a omezuje její akčnost mnohdy zbytečnou administrativou. „Nepřímý vliv na nárůst krádeží má například také stávající legislativa v oblasti sběrných surovin,“ doplnil Adamík. Jsou však i pozitivní stránky. První vlaštovkou byla instalace kamer. Díky tomu se částečně podařilo zločinnost snížit. „Dopad na pokles kriminality měla instalace kamerového systému ve vytipovaných lokalitách obvodu,“ uvedl Adamík, podle kterého je důležitá i spolupráce s dětmi. „Za dlouhodobou prevenci růstu kriminality považujeme práci s dětmi a organizování jejich volnočasových aktivit. V tomto směru spolupracujeme se základními školami. První kladné výsledky přináší práce s mládeží v nově vzniklém komunitním centru na Sirotčí ulici,“ doplnil Adamík.