Obrovský zájem byl letos o Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, kam se přihlásilo 4372 uchazečů, což je o patnáct procent více než loni. Největší zájem je o obory poradenství v sociální práci, český jazyk a literaturu a angličtinu ve sféře podnikání.

„Počet přihlášených na tyto obory mnohonásobně překračuje kapacitní možnosti fakulty,“ řekla děkanka Eva Mrhačová s tím, že letos otevře filozofická fakulta také tři nové studijní obory. „Jedná se o kombinovanou formu bakalářského studijního oboru Poradenství v sociální práci, kombinovanou formu bakalářského studijního oboru Filozofie a jednooborové prezenční studium bakalářské studium oboru Anglický jazyk a literatura,“ vyjmenovala děkanka.