"Jde o první úspěšný odchov tohoto druhu v historii naší zoo a o jeden z nejnáročnějších odchovů v tomto roce. Vejce bylo inkubováno umělé v líhni a poté bylo mládě dáno k rodičům a pravidelně dokrmováno ošetřovatelem," uvedl mluvčí zoo Stanislav Derlich.

Zoborožci kaferští, jejichž domovinou je africký kontinent, patří mezi srostloprsté ptáky (jako např. náš dudek). Potravu hledají zejména na zemi. Žijí v menších skupinkách, kde se rozmnožuje pouze dominantní pár, zatímco mladší jedinci pomáhají při sběru potravy a brání hnízdo. Zajímavostí u těchto ptáků je, že dokáží spolupracovat při lovu na živou kořist obdobně jako třeba vlci.