Ostravský tým vyrazí na cestu do Prahy, odkud se ve středu startuje, v úterý v 17 hodin z Prokešova náměstí. Cyklisté musí v průběhu 111 hodin urazit trať dlouhou 2222 km.

„V Opel handy cyklo maratonu nejde ani tak o vítězství jako o šíření myšlenky, že život na vozíku nekončí a lidé handicapovaní i zdraví mohou společně fungovat bez větších problémů. Chceme tímto ukázat veřejnosti, že soužití s handicapovanými není věda ani disciplína určená lékařům a terapeutům," popsal charitativní závod za organizátory Tomáš Pchálek z občanského sdružení Cesta za snem.

Sedmičlenný ostravský tým je složen ze zástupců města, médií i cyklistů. V každém týmu je jeden handicapovaný sportovec v případě Ostravy je to téměř nevidomý Tomáš Kráčalík, který pojede v tandemu. Tým navíc pomůže studentce Ostravské univerzity Jitce Petřkovské, aby v září prožila motivační víkend s dalšími handicapovanými, kteří stejnou možnost dostanou díky dalším přihlášeným týmům. „Tento závod je o přátelství, o boření bariér a zaběhlých klišé, o týmové spolupráci, motivaci a pomoci těm, kteří pomoc chtějí a potřebují," uzavřel Tomáš Pchálek.