"Rok 2020 byl pro Dopravní zdravotní službu velkou zkouškou. Nečekaně, stejně jako další oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice, museli čelit koronavirové epidemii. Přesto se Dopravní zdravotní službě podařilo udržet nepřetržitý provoz a nadstandartní přístup ke všem pacientům," říká úvodem mluvčí nemocnice Radka Miloševská. 

Přestože loňský rok byl zcela jiný než ty předchozí, vzpomíná na něj v dobrém vedoucí dopravy Mário Štiber.

„Je dobré dívat se nejen na negativa, ale i pozitiva. V roce 2020 jsme realizovali investici ve výši devět miliónů korun na obnovu vozového parku, kdy bylo zakoupeno šest nových sanitních vozidel. Taktéž se nám podařilo vyměnit staré uniformy za nové nebo zřídit vlastní webové stránky, které nás více přiblíží našim pacientům. Jako velké plus musím zmínit také rozšíření týmu o celkem šest nových zaměstnanců,“ říká.

Přinesl nehehký rok i dny, na které šéf dopravy nemocnice jen tak nezapomene? „Za nezapomenutelný den považuji den, kdy naši řidiči a dispečeři museli jít do karantény. V podstatě jsme přišli o celkem 13 lidí. Tehdy jsme z 10 sanitních vozidel měli v provozu jen 4 sanitky a jednoho dispečera. Bylo to náročné, ale myslím si, že jsme to velmi dobře ustáli,“ zmiňuje vedoucí dopravy a zároveň dodává, že za náročné dny považuje také dobu, kdy ze dne na den vzrostl počet převozů z 80 na 140 pacientů denně, a to jen díky rozvolnění prvního lockdownu.

Co vše čeká sanitáře letos

V letošním roce plánuje vedoucí dopravy školit své kolegy a u řidičů dále prohlubovat znalosti poskytnutí první pomoci a zkvalitňovat jejich technické dovednosti při jízdě sanitním vozidlem.

„Upřímně bych rád poděkoval svým kolegům za skvěle zvládnutý loňský rok i přes nečekané výzvy, které nám přinesl. I když byly některé dny náročné, postavili se ke všem výzvám profesionálně a s nadhledem. Za to jim patří velké a upřímné díky! Poděkování patří také našim pacientům, kteří byli velmi chápaví, trpěliví a nikdy nás nezklamali a naše služby využívali i po dobu koronavirové epidemie. Rád bych také touto cestou poděkoval našim kolegům ze všech oddělení nemocnice, kteří byli po dobu epidemie velmi ohleduplní a trpěliví. Bez nich by naše Dopravní zdravotní služba nebyla, tam kde je,“ dodává závěrem vedoucí dopravy Mário Štiber.

K TÉMATU

Oddělení dopravy Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice v loňském roce převezlo celkem 25 099 pacientů, přičemž nejstaršímu klientovi bylo 101 let. Řidiči ujeli dohromady neuvěřitelných 344 tisíc kilometrů a zaměstnanci dispečinku průměrně denně odbavili 160 přijatých telefonátů s prosbou o převoz.