Za jejich ochotu pomáhat druhým jim poděkoval náměstek primátora Michal Mariánek. Ten pak společně se zástupci oblastního spolku Českého červeného kříže předal dárcům plakety.

„Pomáháte zachraňovat životy, aniž byste očekávali odměnu. Darovat krev by měl každý, komu to zdravotní stav dovoluje. Děkuji vám za projev lidství,“ řekla dárcům členka výkonné rady Českého červeného kříže Ludmila Dluhošová.