„Naše memorandum o spolupráci se Zakarpatskou Ukrajinou není jen lejstrem v hezkých složkách. S našimi ukrajinskými partnery jsme v pravidelném kontaktu, naše spolupráce je aktivní. Například právě řešíme výpomoc oblastní nemocnici v Nadvirné, která potřebuje doplnit zdravotní přístrojovou techniku. V minulosti jsme této nemocnici věnovali stovku nemocničních lůžek a stejné množství nemocničních stolků. Také jsme koncem minulého roku přislíbili vedení našeho partnerského regionu spolupráci při vytváření sítě geriatrických center. Pokud bude nutná další humanitární pomoc, rozhodně se budeme snažit vyjít vstříc,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Starosta Krnova Tomáš Hradil zveřejnil fotografii ze své poslední návštěvy partnerského města Nadvirna na Ukrajině.
Starosta: Krnov bude dál pomáhat partnerům na Ukrajině

Připomněl, že kraj v roce 2019 přispěl 200 tisíc korun na nákup osobního automobilu, který Charita ČR využívá pro humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci s východní Ukrajinou. Do bojových zón tak mohou být dováženy balíky s materiální pomocí, pomoc je směrována i na projekty Adopce na dálku, Důstojný život a do různých sociálních a zdravotnických zařízení.

Moravskoslezský kraj a Zakarpatská Ukrajina pak spolupracují v řadě dalších projektů. „Ukrajinští studenti byli u nás na stáži, setkal jsem se s ukrajinským velvyslancem, s naším partnerským regionem jsme v kontaktu i prostřednictvím drobných projektů, jako byla sbírka aktovek pro tamní školáky nebo plyšáková sbírka pro dětské pacienty nemocnic. Moc přeji lidem z Ukrajiny a vlastně z celé Evropy mír. Je dobré si uvědomit, jakou sílu toto slovo má,“ uzavřel hejtman kraje Ivo Vondrák.

Most u železniční vlečky ke kontejnerovému terminálu v Paskově, kudy procházeli dětští výletníci pod vedením dospělých.
Dospělí riskovali životy dětí? Pohodový výlet v Paskově mohl skončit tragicky

Rada kraje schválila vyvěšení ukrajinské vlajky tímto usnesením: „Rada kraje chce tímto způsobem vyjádřit symbolickou podporu státu, jehož obyvatelé jsou v poslední době nuceni žít v obavě z vojenské agrese. Zároveň konstatuje, že je nepřijatelné, aby v civilizovaném světě prosazoval jakýkoliv stát svoje zájmy hrozbou, či dokonce realizací okupace jiné svrchované země a věří, že k ničemu takovému nedojde, situace bude vyřešena diplomatickou cestou a lidé na Ukrajině budou moci normálně a v klidu žít.“ Vlajka byla vyvěšena dnes 22. 2. a před úřadem zůstane 24 hodin.

K TÉMATU

Otázka pro primátora Ostravy Tomáše Macuru

Partnerským městem Ostravy je ukrajinský Doněck. Hodlá mu nějak Ostrava při ukrajinsko-ruské krizi vyjádřit podporu?
Doněck je partnerským městem Statutárního města Ostravy od roku 2009. Bohužel, i s ohledem na dlouhotrvající nepřehlednou situaci v oblasti, nebylo však toto partnerství nikdy naplněno konkrétními akcemi a činy. O poskytnutí humanitární pomoci ani o vyjádření jiných forem podpory v dané chvíli neuvažujeme.