Ze stávajících 15 tramvajových linek v Ostravě zůstane 10, budou jezdit většinou častěji, ne tak přeplněné (či naopak prázdné), počítat bude třeba s přestupy. Na některých trasách Deník vytvořil modelové příklady s tím, jak by se cestovalo nyní a v budoucnu a pro přehled (či při porovnání čestnosti spojů) zvolil časy vždy ve špičku od 14 hodin.

SERIÁL DENÍKU: DÍL 4. Jak se cestování MHD změní pro lidi z Mariánských Hor a Hulváků?

SMĚR JIH

Dosud Mariánskými Horami a Hulváky (dále jen MHaH) projíždějí čtyři tramvajové linky mířící do nejlidnatějšího ostravského obvodu. Dvě na Dubinu (linka X3 z Poruby, linka 12 z Hranečníku) a dvě do Zábřehu (linka 3 z Poruby, linka 11 z Plynáren v centru). Nový model? Dvě linky vedoucí na Dubinu zůstanou. Nově to však bude linka 3 z Martinova a linka 6 z Hlavního nádraží, které však budou od hranic MHaH až po cílové zastávky v Jihu kopírovat původní trasy. V tomto ohledu se pro cestující nic nemění, a to ani co do frekvence spojů. Zcela a bez náhrady naopak skončí provoz obou linek, kterými se lidé z MHaH dostávají přímou trasou do Zábřehu.

Ilustrační foto.
PŘEHLEDNĚ: Nový systém MHD v Ostravě. Co vše mění? Počet linek z centra se sníží

Nově bude na této ose nutné přestupovat. Zatímco nyní se z Mariánského náměstí dostanete například na zastávku Kotva v Zábřehu v uvedený čas špičky za 22 minut přímo (nebo za 18 až 25 minut s přestupem), nově to bude možné jediným způsobem – za 19 minut využitím linek 3 a 2 s přestupem. Spoje však budou jezdit co deset minut, nyní jezdí v nejednotných intervalech i co pár minut. Navíc mnozí obyvatelé obvodu už nyní musejí přestupovat, páteřní tramvajová síť prochází centrem obvodu. Nutný přestup tak pro mnohé nebude jediný.

Hodnocení Deníku: Bereme-li situaci vyloženě z pohledu obyvatel MhaH, při jízdě na Dubinu (a do Vítkovic coby průjezdního obvodu) se pro ně nic nemění, pouze si budou muset zapamatovat jiná čísla linek. Zkomplikuje se jim však cesta do Zábřehu (a navazujících Výškovic), kde končí dvě přímé linky. Nové schéma slibující navzdory přestupu úsporu času však pro MHaH tak úplně neplatí. Rychlejší to s přestupem nebude, a pokud už někdo přestup upřednostňoval nyní, linky pojedou méně často.

SMĚR PORUBA

Cestování do Poruby (či centra) se odráží od dostupného spojení s Jihem. Právě tam totiž tramvaje z jednoho či druhého konce města míří, nespojují-li ovšem Porubu s centrem přímo. Do Poruby nyní mohou lidé z MHaH využít linky X3 a 3 (pouze na Vozovnu) a zejména linku 8 (až na Vřesinskou).

Ilustrační foto. Doprava v Ostravě-Porubě.
PŘEHLEDNĚ: Co čeká Porubu? Nový systém MHD změní cestování lidem v Ostravě

Nově to bude pouze zmíněnou linkou 8 (jedna linka odkloněna do Martinova, druhá zrušená). Spojení s Porubou se tím však pro cestující nezhorší, teoreticky se dá dokonce hovořit o zjednodušení. Dosud je totiž spojení možné co 1 až 5 minut třemi linkami, nově to bude ve striktním rozmezí co tři minuty, cestující však ví, že mu stačí hlídat si jedinou linku 8, která pojede nadále na koncovou smyčku Vřesinská.

Hodnocení Deníku: Přímé spojení s Porubou MHaH zůstává, z někdy kumulativního počtu spojů se stane jednoduše zapamatovatelné spojení jediným spojem (8) s velmi příznivým rozmezím co tři minuty. Zjednodušeně řečeno: cestování jako dosud, ale jednodušeji.

SMĚR CENTRUM

Tři přímé linky (4, 8 a 11) projíždějící celými MHaH v současné době doplňuje linka 12 připojující se z Jihu na Mariánském náměstí. Linka 4 jezdí přes Výstaviště ke kunčické huti, linka 8 na Hlavní nádraží nebo Hlučínskou, linka 11 na Plynárny a „připojená“ linka 12 na Hranečník. Přímé spojení s centrem je tedy různorodé i co do cílových stanic (ke Karolině i dál do centra). Nově bude systém mnohem jednodušší, ale zároveň i složitější. Proč? Ze čtyř linek vedoucích „někam“ do centra zůstanou linky dvě. Bohužel pro MHaH jsou to hodně limitující možnosti (ne však, pokud lidem nevadí přestup nebo si v centru vystupují dříve).

Ilustrační foto.
PŘEHLEDNĚ: Nový systém MHD v Ostravě. Co vše mění? Počet linek z centra se sníží

Na Hlavní nádraží je nově zaveze linka 6, která se však připojuje z Jihu až na Mariánském náměstí, celými MHaH bude projíždět nadále linka 8 z Poruby, avšak tu DPO plánuje odklonit na Hranečník. Kdo se tedy potřebuje dostat dál po Nádražní ulici, bude si muset u Karoliny přestoupit. O časovou ztrátu se však nejedná, protože linka 8 bude jezdit co už zmíněné tři minuty a na Karolině bude přestup možný „nepřetržitě“.

Hodnocení Deníku: Opět mnohem jednodušší systém co do zapamatování spojů a časů, náročnější pro mnohé cestující však z pohledu komfortu samotného cestování. Linka 6 nebude oním rychlospojem, z častěji jedoucí linky 8 bude muset před koncem jízdy přestoupit každý, kdo bude chtít cestovat dál než na zastávku Karolina.

K TÉMATU

Pohled opozičního zastupitele… Petra Luzara (LEČO):

Tak především je třeba říct, že DPO je celkem velká černá díra na peníze, náklady na provoz jsou neudržitelné a je potřeba hledat úspory a optimalizaci procesů. Vedení města a DPO preferovalo doposud velikášské projekty, které prezentuje jako rozvoj města. A tak tady máme rezavé doubledeckery, studie na lanovku, honosně opravené ředitelství DPO. Vedle toho přestupní uzly a zastávky, kde by se měla zvýšit intenzita pohybu cestujících, vypadají, jak vypadají. O bezpečnosti při přestupu nemluvě. Změna koncepce dopravy měla být v tomto ohledu připravena lépe. Samozřejmě, že změna musela přijít a držím palce, aby byla úspěšná a vyšla. Navrhovaný model s více přestupy funguje v zemích západní Evropy běžně. A má svou logiku. Je ale potřeba myslet na pohodlí cestujících a především na jejich bezpečnost. Pro lidi z MHaH jsou ale nevýhody jasné, ubydou nám přímé linkové spoje a přibudou přestupy, a to je pro lidi s nízkou mobilitou klíčové. Z osmi přímých linek na tři necelé. Jestli občané tohle budou akceptovat, nebo přesednou do aut, ukáže čas.

Postoj radnice očima starosty Patrika Hujduse (Nezávislí):

Podle mého názoru je plánovaná změna dobrý nápad. Chápu, že se najdou lidé, kterým nový systém nebude vyhovovat, protože byli na něco zvyklí a teď to má být jinak. Zrovna náš městský obvod se ale nachází jakoby uprostřed hlavních tras, bude to pro naše obyvatele proto znamenat zjednodušení a možná i zrychlení přepravy. Ať už pojedou do centra nebo například směrem na Porubu. Lidé si nebudou muset pamatovat čísla jednotlivých linek, pouze barvu konkrétní trasy. Pokaždé, když přijdou na tramvajovou zastávku, jim za malý okamžik něco pojede a oni nebudou nuceni přemýšlet, o jaký spoj se jedná, důležitý bude směr. A v případě nutného přestupu jen přeskočí na jinou barvu. Návrh proto vnímám jako správný krok a líbí se mi. Jak jsem ale řekl na začátku – určitě ne každému tato změna bude vyhovovat. Ale každý svoji vlastní linku mít nemůžeme…

Horní ulice, Ostrava-Jih. Ilustrační foto.
PŘEHLEDNĚ: Jak se změní cestování MHD pro lidi z Ostravy-Jihu, co na to říkají?

K TÉMATU
Avizované schéma tramvajové dopravy není definitivní, nyní s ním dále budou seznamovány jednotlivé městské části, zastupitelé, připomínkovat je může v kontaktním formuláři na webu DPO veřejnost. Nakonec však DPO rozhodne a případné změny uplatní na základě dat a pohledu odborníků. Změny by měly vstoupit v platnost při obvyklém zářijovém či prosincovém termínu změn jízdních řádů.