Jde především o kompletní rekonstrukci úseku Ostrava-Hrušov – Ostrava-Svinov včetně ztříkolejnění úseku Ostrava-Svinov – Ostrava hl. n., výstavbu přesmyku zvyšujícího kapacitu trati, výstavbu nového podchodu ve stanici Ostrava hl. n. (zrušení nadchodu tamtéž) a rekonstrukci stanice Ostrava střed.

V rámci stavby je navrženo zrušení zastávky Ostrava-Mariánské Hory včetně demolice stávajících ostrovních jednostranných nástupišť. Modernizací projde i seřaďovací nádraží v Mariánských Horách (patří do obvodu Ostrava hl. n.), které patří k největším a nejvytíženějším v zemi.

Depo České pošty.
Česká pošta nabírá zaměstnance do nového logistického areálu v Mošnově

Osobní nádraží ve stanici Ostrava hl. n. projde kompletní rekonstrukcí, jejíž součástí bude obnova železničního svršku i spodku, zbudování nových nástupišť se zastřešením a výstavba nového, pět metrů širokého podchodu, který nahradí dosavadní způsob mimoúrovňového přístupu na nástupiště lávkami a schodišti.

Zdroj: Youtube

Na zastávce Ostrava-Stodolní se prodlouží nástupiště z 200 metrů na 300 metrů kvůli odbavování dlouhých vlaků dálkové osobní dopravy. Součástí stavby naopak není zaústění vysokorychlostní tratě.

Hudební festival Colours of Ostrava v Dolní oblasti Vítkovice, 14. července 2022, Ostrava. Přednáška Dana Drábová: Jádro - Dobrý Sluha, Zlý Pán.
Dana Drábová bavila Colours of Ostrava, zájem o jadernou fyziku byl obrovský

Modernizace uzlu Ostrava se plánuje dlouhá léta. V roce 2017, kdy ministerská komise schválila studii proveditelnosti, uváděla Správa železnic jako termín zahájení rok 2021. Náklady tenkrát odhadovala na necelých osm miliard.

Projekt už má za sebou posouzení v procesu EIA, ministerstvo životního prostředí ho bez průtahů odsouhlasilo koncem loňského prosince už v takzvaném zjišťovacím řízení s tím, že „nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona“.