Malá Kodaň, tak se mezi Ostravany říká lokalitě v blízkosti kostela sv. Václava v centru města.

V září se na tomto místě bude konat už čtvrtý ročník akce s názvem Zažít Ostravu jinak, kterou mnozí znají jako sousedskou slavnost. Hned po jejím ukončení by měla začít rekonstrukce páteřní komunikace Malé Kodaně Kostelní ulice. Ačkoliv byl připravený projekt její komplexní obnovy, centrální obvod plánuje, že vymění pouze povrch vozovky, opraví přilehlá parkoviště a chodníky.

„Bohužel se nepočítá s rekonstrukcí ploch v okolí kostela sv. Václava, jak jsme například uváděli ve studii na tuto lokalitu od ateliéru Kuba & Pilař architekti. Nikdo teď nepočítá s rekonstrukcí tak, aby se esteticky napojila na Masarykovo náměstí," uvedl Martin Mlčák z webu msstavby.cz.

NOVÝ POVRCH

Podle mluvčí obvodu Jany Pondělíčkové se bude provádět rekonstrukce vozovky, chodníků a parkoviště v úseku od křižovatky s ulicí Biskupskou po křižovatku s ulicí Střelniční.

„Stávající vozovka ulice Kostelní bude zdemolována a nahrazena novým povrchem žulovými kostkami. Chodníky předláždíme, zajistíme bezbariérovou úpravu a doplněna bude i reliéfní slepecká dlažba. Nainstalujeme nové veřejné osvětlení s led žárovkami. Zajistíme rovněž sadové úpravy," upřesnila Jana Pondělíčková s tím, že komplexnější rekonstrukce není možná proto, že okolní pozemky nejsou v majetku obvodu. „Tudíž do nich nemůžeme zasahovat," podotkla mluvčí.

AŽ PO SLAVNOSTI

Předpokládané náklady jsou vyčísleny na zhruba 7,3 milionů korun. „V současné době probíhá soutěž na zhotovitele, předpokládáme zahájení v polovině září. Stavební práce budou zahájeny po uskutečnění akce Sousedská slavnost aneb Zažít Ostravu jinak tak, abychom její průběh nenarušili," doplnil místostarosta Dalibor Mouka.

Proč Malá Kodaň? Ta myšlenka mě napadla asi před třemi lety, když jsem jako obyvatel města hledal místa, kde mě to baví, kam si můžu zajít na kávu nebo na pivo, potkám tam přátele, kteří uvažují podobně jako já, a je mi tam dobře. Jedno z mála míst, která mě napadla, byla Kostelní ulice. Má potenciál příjemné pěší uličky, navíc tvoří nejkratší spojnici z Masarykova náměstí k nábřeží. Ulice má spoustu zajímavých zákoutí, ve kterých by mohly být kavárny nebo divadelní představení, v tom je pravé Kodani velmi blízká. Kodaň mě uchvátila tím, jak se v ní pracuje s veřejným prostorem, podporují se pěší i cyklisté, zatímco doprava v centru se omezuje.