Jednou z nich je psací písmo Comenia Script, které budou testovat prvňáci na čtyřiceti základních školách v republice. Písmo je podle jeho autorky Radany Lencové podobné tiskacímu, jednotlivá písmena se při psaní nespojují a háčky a čárky se píší hned po napsání písmena.

Psací písmo Comenia Script budou následující dva roky zkoušet prvňáci ostravské Základní školy Kapitána Vajdy v Zábřehu, kterou navštěvují také děti s mentálním postižením. Právě pro ně by mohlo být nové písmo výhodou. „Pro některé žáky s mentálním postižením by nové písmo mohlo být jednodušší na naučení. Současně bude čitelnější pro učitele, protože se velmi podobá tiskacímu,“ myslí si zástupkyně ředitele školy Hana Václavíková. Zároveň dodala, že v následujících měsících čekají prvňáky uvolňovací a přípravná cvičení ruky a nácvik základních tahů písma.

Ministerstvo školství na svých stránkách informuje o tom, že nemá v úmyslu zavádět nové písmo plošně do všech škol, a to ani v případě jeho úspěšného ověření. Bude se tak jednat pouze o alternativu k současně užívané podobě psacího písma.

Státních maturit se nebojí


Další novinka se týká středoškoláků. Po čtrnácti letech příprav je na jaře čeká státní maturita, které dala nová vláda zelenou. Zkouška bude mít dvě části – společnou a profilovou. V první musí student splnit požadavky dané státem, které jsou pro všechny středoškoláky stejné. Druhá část pak bude odrážet studijní obor. Maturita bude mít také dvě verze náročnosti s tím, že těžší varianta by v budoucnu mohla posloužit jako přímá vstupenka na vysokou školu. Letos v říjnu budou mít studenti i jejich učitelé možnost vyzkoušet si novou podobu maturitní zkoušky v rámci takzvaných generálních maturit. Přihlásilo se k nim ostravské Gymnázium Hladnov.

„Všechny čtvrté ročníky jsou ke generálním maturitám přihlášeny. Zároveň také pořádáme schůzky se studenty, kde je podrobně seznámíme s průběhem nových maturit,“ přiblížil přípravy ředitel gymnázia Daniel Kašička. Podle něj je zavedení nových maturit v pořádku. „Bylo potřeba, aby se něco podobného zavedlo. Zdá se mi, že zkouška z českého jazyka a angličtiny je organizačně složitá pro učitele, kteří ji budou připravovat a vyhodnocovat. Jinak si myslím, že by ji měli studenti gymnázia bez problémů zvládnout,“ řekl Kašička.

Do škol v Porubě přišlo i 570 prvňáčků

Do lavic dvanácti porubských základních škol, jejichž zřizovatelem je městský obvod, zasedlo v novém školním roce 5150 žáků. Bylo mezi nimi i 570 prvňáčků. „Tři budovy škol prošly letos komplexní modernizací, stovky dětí tak zahájily školní rok v novém prostředí. V dalších pěti objektech budou stavební úpravy dokončeny do konce října,“ informovala mluvčí obvodu Petra Špornová.

Rekonstrukci školských zařízení se podařilo realizovat díky zhruba čtvrt miliardě korun, které obvod získal na projekt Energetické úspory v objektech Ostravy-Poruby. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Součástí stavebních prací byla výměna oken, zateplení budov a regulace topných soustav. Budovy se dočkaly i nových fasád, jejichž barvy si školy samy zvolily. Stavební úpravy by měly snížit provozní náklady rekonstruovaných objektů zhruba o šest milionů korun ročně. Ušetřené peníze by každá škola mohla využít k nákupu vybavení podle svého uvážení.
Střední uměleckoprůmyslová škola začíná školní rok s novým vybavením

Žákům a učitelům Střední umělecké školy (SUŠ) v Ostravě se s příchodem nového školního roku výrazně zlepší podmínky pro výuku. Škola si pořídila profesionální techniku a moderní vybavení fotografických ateliérů, počítačových učeben, keramické dílny a dalších ateliérů. Může tak studentům zajistit kvalitnější vzdělání ve většině svých vyučovaných oborů. Do vybavení škola investovala přes 2,7 milionu korun. Většinu výdajů pokryje dotace ve výši 2,5 milionů korun z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko.

Nového vybavení a techniky se dočkaly nedávno rekonstruované prostory v obou budovách školy na ulicích Poděbradově a Matiční. Modernizací prošel stávající fotografický ateliér a ateliéry počítačové grafiky, průmyslového designu, zpracování keramiky a porcelánu a studia animace. Nově vznikl další fotografický ateliér se zaměřením na špičkovou digitální technologii a počítačová učebna. Změny se odrazí v kvalitnější výuce grafického, keramického a průmyslového designu, animace a digitální fotografie, využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a teoretických odborných předmětech.
>> Začátek školního roku v číslech

Do prvních tříd základních škol v Moravskoslezském kraji nastoupilo prvního září téměř dvanáct tisíc dětí. Ve čtyřech stech padesáti dvou základních školách v kraji se bude učit skoro sto tisíc dětí. K zápisu do školy se v letošním roce dostavilo třináct tisíc pět set šedesát čtyř dětí. Rodiče sedmnácti set z nich požádali o odklad školné docházky. Mimořádně dlouhé prázdniny mají děti ze Základní školy A. Hrdličky v Porubě. Školní rok jim skončil kvůli rekonstrukci školy už 25. června a prázdniny mají o pět dní delší – řemeslníci totiž opravy nestihli dokončit, a tak dveře školy zůstaly ve středuzavřeny.

TEREZA KRUMPHOLZOVÁ, BŘETISLAV LAPISZ