Bude se však nařízení týkat i samotné skládky, kde je podle AWT vše v pořádku? S touto otázkou jsme se obrátili na krajský úřad, který dosud vedl územní řízení o umístění stavby. To ale ještě nebylo ukončeno a terminál nedostal povolení, neboť proti výskytu uhelné skládky v Heřmanicích vznikla nevole.

Pod nátlakem médií, spolků a lidí z Heřmanic AWT přiznalo, že část terminálu provozuje od léta (podle svědků však už více než rok) bez příslušných povolení. A krajský úřad proto nařídil stavbu odstranit.

Řízení podle aktuálních informací Deníku povede stavební úřad Slezské Ostravy, jejíž minulé vedení se proti výskytu terminálu příliš neangažovalo a na otázky s ním spojené Deníku v podstatě neodpovídalo.

„Minulé vedení radnice svým postupem splnilo zákonem dané povinnosti. Bohužel, dále problematiku dostatečně nekomunikovalo, což mělo za následek nedostatečnou informovanost o záměru. Když se pak vyskytly první problémy s nelegálním fungováním skládky, mělo se dle mého názoru angažovat viditelněji,“ reagoval na dotaz Deníku nový starosta Slezské Ostravy Richard Vereš, podle něhož se zdá evidentní, že uhelná skládka zatěžuje životní prostředí a znepříjemňuje život obyvatelům Heřmanic, byť to žádná dosavadní studie neprokázala.

Skládka uhlí v Heřmanicích, 9. říjen 2018 v Ostravě.
Terminál Heřmanice. Lidem v Ostravě vadí v tichosti vzniklé překladiště uhlí!

KDO PODÁ NÁMITKY?

Během řízení o odstranění stavby může AWT požádat o její dodatečné povolení. A toho se někteří děsí. Podle mluvčí kraje Nikoly Birklenové proti případnému souhlasu mohou být znovu vzneseny námitky, čímž by se vše v podstatě opakovalo a terminál stále nebyl povolen.

„Říct, že stavba už tam funguje a územní řízení proto zrušit pro bezpředmětnost je jen právní klička, jak všechny vyšachovat ze hry!“ tvrdí zástupci spolku AOPK, kvůli jehož námitkám dosud terminál nebyl povolen.

Avšak spolek odmítl být součástí předvolebních bojů kolem skládky a z věci vycouval. „Spolek je v likvidaci, dál se k tomu tedy vyjadřovat nemůže, a ostatní spolky či orgány do řízení přizvány být nemohou,“ komentuje nedávné rozhodnutí kraje AOPK a narážejí na to, že pokud AWT požádá o zpětné povolení, nebude nikdo, kdo by to mohl pozdržet či odvrátit, jako tehdy právě AOPK.

Heřmanická skládka uhlí.
Překladiště uhlí? Spousta nezodpovězených otázek

V celé věci, v níž jsou podle spolku dotčení úředníci evidentně podjati, nesedí ještě jedna věc. Alespoň tedy na první pohled.

„Nerozumíme tomu, jak se samotnou skládkou na terminálu může být vše v pořádku! Vždyť jsme připomínky podávali právě proto, co se děje na skládce, ne na jiných částech terminálu. A když nás úřady braly v potaz, tak se to skládky musí týkat!“ nevěří lidé ze spolku AOPK tvrzení AWT, které si však stojí za svým.

„Na tuto otázku neumíme dát jednoznačnou odpověď. Můžeme jen v obecné rovině uvést, že stavební úřad bude muset v řízení o odstranění stavby jednoznačně vydefinovat ty již provedené stavby či opatření, kde si investor potřebná rozhodnutí si předem neopatřil,“ říká krajská mluvčí Birklenová.

Skládka uhlí v Heřmanicích, 9. říjen 2018 v Ostravě.
Vznikne kvůli překladišti uhlí v Heřmanicích petice?

AŽ NA MINISTERSTVO?

Podle slezskoostravského starosty Vereše se do řízení může přihlásit kdokoli.

„Následně stavební úřad rozhodne, zda je oprávněn být účastníkem řízení v souladu s právními předpisy,“ říká Vereš, k dalším záležitostem, na něž AOPK poukazuje, se ale vyjádřil jen omezeně, protože stavební úřad dosud z kraje neobdržel potřebnou dokumentaci a Vereš s ní není seznámen.

Také proto nechce spekulovat, jak dlouho se řízení o odstranění stavby může vést. Přibývají také podpisy na petici, která proti skládce vznikla.

„Podpisové archy nemáme ještě sečteny, neboť podpisy sbírá mnoho kolegů. Petici poté chceme předat panu hejtmanovi a zvažujeme předání kopie na ministerstvo životního prostředí,“ řekla Deníku Iveta Vojtěchovská z hnutí Slezská pro život, které společně s Piráty petici šíří.

Podporu ji vyjádřila i obecně prospěšná organizace Čisté nebe. Slezská Ostrava zase zvažuje, že nechá na své náklady zpracovat posudek vlivu na životní prostředí, aby se měla od čeho odrazit dál.

Skládka uhlí v Heřmanicích, 9. říjen 2018 v Ostravě.
Lidé nechtějí dýchat uhelný prach ze skládky!