„V kraji je o letecké mechaniky zájem. Poptávka znovu ožívá hlavně díky novým majitelům a novému rozvoji firmy Job Air Technic," řekla ředitelka školy Magda Dirgasová. Škola už se s firmou dohodla na spolupráci od 2. ročníku budou moci studenti na odborný výcvik přímo na jejich pracoviště.

Uchazeči o tento obor musí mít dobrou zdravotní způsobilost potvrzenou lékařem a také musí počítat s nároky na angličtinu. „Angličtina není podmínkou pro přijímací řízení, ale k oboru není možné studovat jiný jazyk," upozorňuje ředitelka vítkovické průmyslové školy.

Studium oboru letecký mechanik je pro náctileté atraktivní. Žáci se naučí orientovat v technické dokumentaci, zhotovovat součástí z technických materiálů, opravovat a seřizovat zařízení a systémy letecké techniky, diagnostikovat a odstraňovat závady, provádět opravy a údržbu a spoustu dalších dovedností. Po absolvování najdou uplatnění nejen v letecké dopravě, ale i v leteckém opravárenském průmyslu.