V polovině července Evropská komise schválila nařízení o ochraně přírody. Jmenuje třiadvacet živočichů a čtrnáct rostlin, která zakazuje dovážet a rozmnožovat. Nařízení začalo platit…

Vyjmenovaní živočichové a rostliny svým neřízeným šířením v přírodě ohrožují evropskou biodiverzitu, hospodářství i zdraví člověka. V Česku se jedná například o severoamerické druhy raků, kteří přenášejí račí mor, veverku liščí a popelavou či mývala severního, predátora přenášejícího nemoci, z rostlin pak například bolševník velkolepý, který vytlačuje vegetaci.

Jak se nařízení dotkne zvířat chovaných v Zoo Ostrava a rostlin pěstovaných v Arboretu Nový Dvůr?

„V zázemí chováme muntžaka malého (jelenovitý savec), který je v seznamu. Dříve jsme chovali i další druhy, například mývaly severní, nosály červené či želvy nádherné. Jejich chov jsme ale už před několika lety ukončili. Jedná se o druhy, které jsou ve volné přírodě ještě relativně běžné. Poslední želvu nádhernou máme v jezírku v Čínské zahradě," říká mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková.

Ostravská zoo se v souladu s posláním moderních zoologických zahrad zaměřuje na chov těch druhů zvířat, které ve volné přírodě čelí určitému stupni ohrožení, případně už byly v přírodě vyhubeny.

„Nicméně znalosti chovu želvy nádherné, muntžaka malého i dalších druhů ze seznamu se rozhodně mohou hodit pro chov příbuzných druhů, které patří k ohroženým. Proto může být chov i těchto zvířat pro zoologické zahrady důležitý a užitečný. To je případ třeba muntžaka chocholatého," vysvětluje mluvčí a dodává: „Obecně vnímáme situaci nepůvodních druhů v naší evropské přírodě jako velký problém. Mnohé z nich působí nenávratné změny vytěsňují naše původní druhy a obsazují jejich areál. Želvy nádherné u nás například nemají své přirozené nepřátele (větší druhy želv nebo krokodýly), kteří by regulovali jejich počet," uzavírá mluvčí ostravské zoologické zahrady Šárka Nováková.

ARBORETUM ŽÁDNÉ ROSTLINY ZE SEZNAMU NEMÁ

„V seznamu není žádná rostlina, kterou bychom pěstovali. Loni jsme krátkou dobu měli tokozelku vodní hyacint. Je to ale velmi teplomilná rostlina. Vzhledem k tomu, že jsme tak říkajíc měli skleníky ve studeném odchovu, všechny druhy, které potřebují teplo, nám uhynuly," sdělila vedoucí Arboreta Šárka Zemková.

V seznamu je hodně vodních rostlin, liánovitých, které se vyskytují v tropických oblastech, hodně se množí a rozrůstají se.

„U nás není možnost dlouhodobě je uchovat. V našich podmínkách se snad jedná jen o bolševník. Ale tím, že jmenované rostliny nemáme, nevíme přesně, jestli přezimují. Předpokládáme, že nikoliv," dodala vedoucí arboreta Šárka Zemková.

PŘESNÁ PRAVIDLA SI URČÍ STÁTY SAMY

Jak omezení v konečné fázi budou vypadat, si určí každý unijní stát sám a zpracuje do svých zákonů. Do té doby se budou provádět jen dovozní kontroly. Jak uvedlo ministerstvo životního prostředí, živočichové se tedy podle nařízení mohou ponechat v nekomerčních chovech i v zoo na dožití s tím, že se zamezí jejich úniku a dalšímu rozmnožování.

Muntžaka malého si tak návštěvníci ostravské zoologické zahrady ještě mohou užít. Stejně tak želvu nádhernou. Pokud ovšem nebude v jezírku v Čínské zahradě zrovna pod vodou…