Ne vždy se v tomto směru jedná o velká chlupatí zvířata, jak by si leckdo představoval. Drobné mexické rybky, které jsou v zoo nově k vidění při vstupu do pavilonu Malá Amazonie, patří mezi ně a do podpory jsou prostřednictvím programu „Dvě koruny ze vstupu“ zapojeni i všichni návštěvníci zoo.

Akvárium obývají tři druhy ryb, které jsou endemity mexického státu Jalisco. Nevyskytují se tedy nikde jinde ve světě. Ani jeden z druhů se přirozeně nevyskytuje už ani v domovské říčce. Na přelomu tisíciletí odsud tyto drobné rybky vymizely. Důvodem byla pravděpodobně změna podnebí a podmínek nutných k životu.

Díky snaze zapálených akvaristů nebo obdivovatelů mexických gudejí zatím nevymizely z planety úplně. Ba co víc, některé druhy byly navráceny zpět do přírody. Do záchrany mexických rybek je zapojena i Zoo Ostrava.

„V roce 2017 se Zoo Ostrava stala členem Goodeid Working Group (GWG), což je mezinárodní pracovní skupina zaměřená na ochranu ryb z čeledi gudeovití (Goodeidae), která byla založena v roce 2009. Členové GWG zajišťují především ochranu ex situ formou podpory vzájemné spolupráce mezi privátními akvaristy, školami a univerzitami, zoologickými institucemi či muzei tak, aby se zachovaly akvarijní populace druhů a přirozeně se vyskytujících forem gudejí,“ uvádí Markéta Rejlková, ostravská zástupkyně GWG.

Hlavním cílem projektu je ochrana přirozeného habitatu, výzkum a repatriace kriticky ohrožené gudey pomerančové.

Gudea pomerančová (Zoogoneticus tequilla) je jakousi vlajkovou lodí snah o záchranu gudejí. Je to druh, který se před dvaceti lety vrátil do Mexika z Evropy poté, co na své původní lokalitě vymizel. „Velkou zásluhu na tom mají britští akvaristé, v jejichž chovech druh přežil. Následně byly rybky namnoženy na univerzitě v mexické Morelii, kde funguje jakási „rybí archa“ – laboratoř, která se snaží získat všechny ohrožené druhy mexických ryb, především gudejí, a udržet je v chovu. V roce 2016, tj. po skoro 20 letech, tak mohlo dojít k vypuštění téměř tisícovky jedinců zpátky na původní lokalitu. Projekt byl velmi pečlivě vypracovaný a zahrnoval nejen zkoumání vodního prostředí a jeho obyvatel, ale také práci s místními obyvateli. Právě oni převzali patronát nad „strážením“ rybek, místní školáci a studenti budou kontrolovat, jak se gudejím daří a jaký je stav lokality,“ popisuje Markéta Rejlková.

Gudeje – ryby rodící živá mláďata

Čeleď gudeovití zahrnuje celou řadu endemitů především z Mexika, přičemž značná část z nich je velmi vážně ohrožena. Jsou to unikátní paprskoploutvé ryby. Až na dva rody, které jsou začleněny do vlastní podčeledi, jsou gudeje živorodé. Samci mají kopulační orgán (tzv. andropodium), oplození je tedy vnitřní. V těle samice se pak vyvíjí několik mláďat, která jsou vyživována prostřednictvím obdoby pupečních šňůr – trofotenií. Mláďata se rodí poměrně velká a dobře vyvinutá. Na rozdíl od savců o ně rodiče nepečují.