Safari v současné době obývá bezmála 50 zástupců africké a asijské fauny, jsou mezi nimi v zoo již chované druhy i druhy nové.

Prozatím se jedná o zkušební provoz s náhradními soupravami.

Zoo Ostrava zahájila provoz nového safari.

Celá expozice se postupně zabíhá, zvířata si zvykají na nové prostředí i na průjezd vláčků. V následujícím období se budou počty zvířat ve výbězích navyšovat a přibydou i další druhy.

Zoo Ostrava zahájila provoz nového safari.

Projížďka začíná Afrikou (tj. upraveným výběhem žiraf Rothschildových a antilop losích) a dále pokračuje nově vybudovanými prostory přes Persii (výběh s divokými osly onagery a daňky mezopotámskými) až do Indie (výběh s axisy indickými, antilopami jeleními a nilgau pestrými). Projet safari si návštěvníci mohou každý den v době od 10 do 18 hodin. Délka jedné jízdy je asi 15 až 20 minut. Nástupiště se nachází pod výběhem žiraf.

Zoo Ostrava zahájila provoz nového safari.

K TÉMATU

AFRIKA Tento výběh, který je dostupný všem návštěvníků, obývají žirafy Rothschildovy a antilopy losí. Skupinu žiraf tvoří chovný samec a čtyři samice, nejmladším členem je samička Radost narozená 1. května 2012. Stádo antilop je osmičlenné, tvoří je jeden samec, tři chovné samice a čtyři mláďata (samičky).

PERSIE V tomto výběhu se zabydluje skupina vzácných divokých oslů onagerů – jeden samec a čtyři samice. U nich v budoucnu doufáme, že se budou rozmnožovat a přirozeně tak navyšovat počty zvířat. Onager je nejohroženější z pěti žijících poddruhů asijského osla. Vyskytuje se pouze v Íránu, kde zbývá kolem 500 zvířat. Evropské zoo chovají asi 90 jedinců. Spolu s onagery výběh obývá samčí skupina dalšího velmi vzácného a vyhubením ohroženého daňka mezopotámského. Aktuálně je to pět jedinců, ale přibydou další. Zvířata v tomto výběhu jsou v rámci českých a slovenských zoo k vidění pouze v Ostravě.

INDIE V nejrozlehlejším výběhu jsou zatím tři druhy indických kopytníků, z nichž dva jsou k vidění i ve výběhu Indie zblízka, který bezprostředně navazuje na terasu restaurace Saola. Jedná se o stádo axisů indických (sedm samic) a antilop jeleních (dvanáct samců). Novým druhem je statná antilopa nilgau pestrý. Skupina zatím jednoho samce a dvou samic se bude také postupně rozrůstat.