Všechna krmítka jsou podél hlavní návštěvnické trasy, dobře viditelná a dostupná. Zájemci si mohou od tohoto víkendu u vstupu do zoo zakoupit vhodné ptačí krmení a nasypat ho do krmítek. Samozřejmě mohou zob také sami přinést – nejlépe slunečnicová semínka, obilí všeho druhu, případně lůj.
 
Odměnou jim může být podívaná na různé druhy sýkorek (koňadra, babka, modřinka), kosa, strakapouda, šoupálka, brhlíka, hýla obecného a možná i další strávníky. Krmítka vyrobil a věnoval zoo Eduard Kanich ze Studénky.