Pandy červené jsou nověji řazeny mezi šelmy medvědovité a jejich domovem jsou zejména oblasti jižní Číny, severní Indie a Nepálu. Od své slavnější jmenovkyně - pandy velké se odlišuje celou řadou znaků a vlastností, zejména pak velikostí a zbarvením. Díky svému mohutnému kožichu je dobře přizpůsoben životu v chladných podmínkách. Bohužel dnes patří panda červená ve své domovině mezi ohrožené druhy.

Samice jménem Mary-Carmen k nám příšla z pražské zoo. Panda je narozená v roce 1993 a jde tedy již o pandí babičku. Ostravská zoo již delší dobu jedná o získání mladého chovného páru, ale jako chovatel, který doposud tato zvířata nikdy nechoval jsem získali zatím starší zvíře. Získání mladých zvířat je vzhledem k jejich nedostatku (na celém světě je chováno okolo 500 zvířat) záležitostí spíše dlouhodobější. V současné době mohou návštěvni pandu vidět v upraveném výběhu po mědvědech, ale v budoucnu počítáme s vybudováním nového moderního chovného zařízení. V příloze foto pandy, volně k použití, archiv zoo.