ZŠ a MŠ Krestova je škola, která dbá o všeobecné komplexní vzdělávání ve všech předmětech s možností rozšíření výuky v určitých předmětech.

Škola má nadstandardně vybavené učebny fyziky, chemie, přírodopisu a matematiky. Samozřejmostí je individuální přístup k žákům. Výuka anglického jazyka probíhá pro všechny třídy od 1. ročníku.

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, září 2019 v Ostravě. Na snímku třída I.B.
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, září 2019 v Ostravě. Na snímku třída I.B.

Ve třídách s rozšířenou výukou anglického jazyka budou mít děti 5 hodin anglického jazyka týdně, z čehož dvě hodiny budou vyučovány výukovou metodou CLIL v předmětech výtvarná výchova a svět práce. Hlavním přínosem této metody je propojení výuky anglického jazyka a vyučovaného předmětu, kdy žáci používají jazyk bezprostředně v přirozených situacích. Garantem tohoto vzdělávání budou kvalifikovaní učitelé s dlouholetými zahraničními zkušenostmi.

„Od školního roku 2020/2021 otevíráme třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka, třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy a třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy,“ říká ředitelka Věra Rymiecová a dodává: „V rámci výuky rozšířené hudební výchovy nabízíme hru na zobcovou flétnu, možnost docházky do jednoho ze tří pěveckých sborů, prezentace města na hudebních soutěžích, festivalech a koncertech v republice.“

U tříd s rozšířenou výtvarnou výchovou jsou pro děti připraveny tvůrčí dílny, malba, kresba, grafika, keramika, dekupáže, kresba na sklo, frotáže, muchláže, výstavy, vernisáže a výtvarné soutěže.

Žáci ZŠ Krestova také mohou navštěvovat spoustu zájmových kroužků, například angličtinu, tenis, florbal, volejbal, jógu, hru na flétnu, keramiku, pohybové hry, turistický kroužek, přírodovědný kroužek, fyzikální kroužek, matematický kroužek, grafomotoriku, cvičení z českého jazyka a v rámci ZUŠ Ostrava-Vítkovice hru na různé hudební nástroje (housle, flétnu, klavír, keyboard, kytaru…).