„Snažíme se o dobré jméno školy, ale naše možnosti jsou v určitých případech značně omezené…“ stojí již v dřívějším vyjádření ředitele ZŠ Jugoslávská Petra Opletala.

Také uvádí, že jemu ani dalším zaměstnancům není situace lhostejná. Ohrazuje se proti tvrzení, že neřeší problémy a nezabývají se konflikty mezi žáky.

„Nedělá, co by dělat měl! Žák, který má papíry na hlavu a má být v opavské léčebně, si chodí vesele do školy, bije a šikanuje děti,“ líčí Veronika Palzerová. Když se jako jediná ozvala, „naskákala“ na ni prý celá rodina problémového chlapce. Křik, řev, policie – a žádný výsledek. „Až se něco zase dotkne mého dítěte, zakročím rázněji!“ varuje.

Palzerová se shoduje s Danielou Hrtánovou, že je čas posílat na ZŠ Jugoslávskou opět Českou školní inspekci (předchozí šetření končí konstatováním, že není zjištěno nevhodné chování učitelů).

„Je třeba se nenechat! Kde to jsme, aby cigoši šikanovali ostatní a neřešilo se to?“ píše na sociální síti, kde se ZŠ Jugoslávská velmi probírá.

Dana Girtletová míní, že sociálka asi moc nepomůže; údajně totiž „dělá peklo jiným, ale hájené populaci se vyhýbá“. Aby snad nešlo o diskriminaci! Marek Lonský se domnívá, že nezvládnutou inkluzi ředitel ZŠ Jugoslávská sám nevyřeší; je to podle něj záležitost na ministerské úrovni. A další navrhují: Odvolat vedení nebo přeřadit děti.

Jiní v čele s Martinem Škamlou vidí problém v ODS, jejímž členem shodou okolností ředitel Opletal je. „Když se bude rodičům nadále smát do obličeje, je jediným řešením vzít děti z téhle školy. I kdyby to mělo znamenat její zánik,“ horlí Škamla. Jeho oponenti míní, že Jugoslávská je pořád stejná… a absolventi patří k psychicky velmi odolným.

Ovlivňujte zákonodárce!
Tato cesta je podle ředitele ZŠ Jugoslávská Petra Opletala zřejmě jedinou možností – i jeho doporučením – jak mohou rodiče situaci zlepšit. „Oslovte své poslance a zákonodárce, kteří mohou změnit nynější zákony týkající se základního vzdělávání a vyřešit největší problém současného základního školství. Tím je zavedení inkluze – tedy vzdělávání všech žáků, včetně těch s poruchami chování, v jednom typu školy, tedy na základních školách,“ vzkazuje Opletal.