Před povodní, únikem nebezpečné látky, extrémním větrem a jinými událostmi nás varuje zvuk sirén. V České republice slouží k tomuto účelu signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“, který je nezaměnitelný díky kolísavému tónu sirény po dobu 140 sekund.

U některých typů sirén, tzv. mluvících, zazní po ukončení tónu ještě tísňová informace, která přesněji informuje o tom, co se stalo, a co se má v takovém případě dělat. Další bližší zprávy o hrozícím nebezpečí se vždy dozvíme z rádia, televize, místního rozhlasu nebo z internetu.

Asi se ale ptáte, jak se po zaznění tohoto signálu zachovat, pokud nemáme žádné bližší informace a pokyny.

Tady jsou 3 základní pravidla:

Ze sirén ovšem můžeme zaslechnout další dva druhy signálů, a to „POŽÁRNÍ POPLACH“, sloužící pro vyhlášení poplachu dobrovolným hasičům, a „ZKOUŠKU SIRÉN“, díky níž se ověřuje funkčnost systému.

Zdroj: HZS MSK

První z nich je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty, který napodobuje hlas trubky troubící tón “HO-ŘÍ, HO-ŘÍ“.

Druhý zmíněný signál uslyšíte nejčastěji, a to v poledne každou první středu v měsíci. Jde o nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund. Po jeho zaznění můžeme nadále ležet na gauči, dodělat si manikúru nebo dohrát fotbalový zápas. Není potřeba na něj reagovat.

Na území Moravskoslezského kraje je dnes celkem 706 sirén, které slouží k varování obyvatelstva. Převážnou část tvoří moderní „mluvící“ elektronické sirény. Varovným signálem je tak pokryto více než 90 procent obydleného území kraje, dosahem mluveného slova pak takřka polovina. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje má dále 17 kusů mobilních sirén, které jsou nejčastěji po instalaci na střechu vozidla HZS MSK či jiné složky IZS využívány k varování v místech, kde nejsou standardní sirény.

„Moravskoslezský kraj patří k nejlépe vybaveným krajům v rámci České republiky,“ upozornil ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, brigádní generál Vladimír Vlček.

Aktivaci sirén zabezpečuje v Moravskoslezském kraji standardně krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru kraje, které je umístěno v budově Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje v Ostravě.

Přidanou hodnotou celého systému je dále možnost přímé aktivace a mluveného vstupu do elektronických sirén prostřednictvím mobilního telefonu starosty či velitele jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce.

Na závěr upozornění: Slyšíte doma, ve svém zaměstnání nebo ve škole zkoušku sirén? Pokud ano, stejná siréna vás bude varovat i před skutečným hrozícím nebezpečím.